Publikacja 3 części rocznika Biłgoraja i okolic

czwartek, 26 marca 2009 15:27 alus
Drukuj

Przedruk artykułu z Biłgorajskiej Gazety Powiatowej 3/2009

O historii i kulturze Biłgoraja
W ostatnim czasie ukazał się już trzeci z kolei tom rocznika „Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”, wydany przez Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne. Jest to własne wydawnictwo BTR poświęcone zagadnieniom historii i kultury ludowej Biłgorajszczyzny.

Książka jest pokłosiem popularno-naukowej sesji z 9 września 2008 roku. Wówczas, już po raz trzeci, Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne przy współudziale Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju, zorganizowało sesję zatytułowaną „Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”.

Tym razem sesja miała podtytuł: 430. rocznica nadania prawa miejskiego dla Biłgoraja. Impreza zorganizowana z okazji rocznicy założenia miasta poświęcona była przypomnieniulokalnej historii mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, ale też i pokazaniu specyfi ki miasta oraz ludzi związanych z Biłgorajem i Ziemią Biłgorajską, którzy w różnorodny sposób działali dla dobra miasta i regionu. W publikacji znalazły się wygłoszone wówczas referaty których autorami są: Ryszard Szczygieł "Lokacja miasta Biłgoraja i jego rozwój w okresie przedrozbiorowym”; Dariusz Kupisz "Zbigniew Gorajski (1596–1655) jako dziedzic Biłgoraja"; Tomasz Brytan "Potyczka pod Biłgorajem w Powstaniu Styczniowym"; Jerzy Markiewicz „Rożnówka i jej mieszkańcy"; Adam Balicki "Życie polityczne Biłgoraja w okresie międzywojennym"; Andrzej Tajchert "Kolej wąskotorowa w Biłgoraju. Szkic historii 1914–1971"; Dorota Skakuj "Sitarstwo w Biłgoraju".

Uzupełnieniem wygłoszonych na sesji referatów są zamieszczone w książce „Wspomnienia księdza Kazimierza Pińciurka”, dzięki którym możemy przybliżyć sobie Biłgoraj z okresu II wojny i powojennego.

Wspomnienia ks. Pińciurka przywołują obraz dawnego Biłgoraja i jego ubogiej warstwy społeczności, świat już mało znany. Wspomnienia te były już drukowane w odcinkach w latach 1993-1996 w Biłgorajskiej
Gazecie Samorządowej "Tanew".

Autorzy mają nadzieję, że publikacja spotka się z życzliwym przyjęciem i przyczyni się do poszerzenia wiedzy o historii i kulturze Biłgoraja i powiatu biłgorajskiego, naszej "małej Ojczyzny". Rocznik mógł ukazać się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta w Biłgoraju i firmy Model Opakowania SA w Biłgoraju. W tym
miejscu Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne składa serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i życzliwość.

D.S.

Artykuł dostępny pod adresem: http://www.bilgorajski.pl/pdf/prasa/2009_03.pdf

Poprawiony: piątek, 26 lutego 2010 15:32