Zebranie 13.03.2009

piątek, 13 marca 2009 22:48 alus
Drukuj

Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne odbyło pierwsze, po czteroletniej kadencji zarządu, walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną.

Członkowie Biłgorajskiego Towarzystwa Regionalnego zebrali się 13 marca na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym podsumowującym pierwszą kadencję władz Towarzystwa. Sprawozdanie z działalności zarządu złożyła dotychczasowa prezes dr Dorota Skakuj.
W części organizacyjnej członkowie Towarzystwa wybrali nowy zarząd. Prezesem został Tomasz Brytan a w składzie zarządu pozostali Dorota Skakuj, Andrzej Czacharowski, Marian Kurzyna i Adam Balicki. Program działania Towarzystwa na najbliższą kadencje obejmuje kontynuacje dotychczasowych zadań w zakresie organizacji sesji popularno – naukowych i otwartych spotkań publicznych o tematyce historycznej i regionalnej, wydawanie publikacji o tej tematyce oraz działania w zakresie ochrony zabytków i pomników kultury Ziemi Biłgorajskiej, ze szczególnym uwzględnieniem troski o ochronę starego cmentarza w Biłgoraju.
W zebraniu uczestniczył znany regionalista i historyk Piotr Flor, który wygłosił ciekawą prelekcję o powstaniu i kształtowaniu się Parafii WNMP w Biłgoraju, wzbogaconą o odkryte przez siebie, nowe fakty historyczne.
Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne zostało reaktywowane przed czterema laty przez grupę pasjonatów i przy wsparciu Biłgorajskiego Towarzystwa Literackiego. Kontynuuje teraz działalność dawnego Towarzystwa Regionalnego w Biłgoraju, znanego z bogatego dorobku o fundamentalnym znaczeniu dla historii miasta i Ziemi Biłgorajskiej. Towarzystwo liczy 28 członków i jest otwarte dla wszystkich miłośników historii i kultury regionalnej Biłgorajszczyzny. O szczegółach można się dowiedzieć w Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, gdzie do nabycia są również publikacje - „Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”.
Głównym celem działania Towarzystwa jest ochrona kultury, zwyczajów, pogłębianie wiedzy historycznej i promowanie walorów regionalnych Biłgorajszczyzny. Najważniejszym osiągnięciem zarządu była coroczna organizacja sesji popularno – naukowych „Nad Tanwią i Ładą – Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej”. Zorganizowano trzy takie sesje, których pokłosiem były książkowe wydania prelekcji naukowych pod identycznym tytułem w trzech tomach. Publikacje obejmują bardzo szeroki wachlarz zagadnień jak również wspomnienia. O poziomie sesji świadczył udział znanych autorytetów naukowych między innymi; prof. Jerzego Markiewicza, prof. Ryszarda Szczygła i wielu innych publicystów i pasjonatów Biłgorajszczyzny. Towarzystwo popularyzuje też wiedzę regionalną wśród młodzieży szkolnej na licznych spotkaniach.

MJS
Poprawiony: piątek, 05 marca 2010 09:07