Sesja popularno-naukowa 9.09.2010

piątek, 03 września 2010 16:02 alus
Drukuj

Biłgorajskie Towarzystwo Regionalne

Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

serdecznie zapraszają na sesję popularno-naukową:

NAD TANWIĄ I ŁADĄ.
PRZYCZYNKI DO HISTORII I KULTURY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ


która odbędzie się w dniu  9 września 2010 o godz. 10.00

w auli  LO   im. ONZ  w Biłgoraju

PROGRAM:

10.00  Otwarcie sesji
10.15  prof.  dr  hab. Wiesław Śladkowski (UMCS)  Parafia biłgorajska w okresie zaborów
10.45  mgr Tomasz Brytan (BTR, PTTK)  Dzieje parafii w Księżpolu
11.00  dr Dorota Skakuj (Muzeum, BTR) Wysiedlenia w pow. biłgorajskim w latach II wojny światowej
11.15  mgr Michał Czacharowski  Cichociemni na Ziemi Biłgorajskiej w latach 1943 -1946
11.30 dr Adam Balicki  (KUL) Biłgorajska oświata w okresie międzywojennym
11.45 Dyskusja
12.00 Zakończenie sesji